indhold

Bevakning av bladsvampar 2008–2010

Åsa Olsson

Konklusion

NBR har under tre års tid studerat var och hur kraftiga angreppen av bladsvampar är i betodlingsområdet. Varje vecka har 40 fält bedömts och resultaten har mynnat ut i veckovisa prognoser till odlarna om begynnande angrepp och eventuellt uppnådda bekämpningströsklar.