indhold

Bevakning av bladsvampar 2008

Rebecka Svensson, Åsa Olsson

Konklusion

Under hösten 2008 gjorde jag mitt examensarbete för NBR inom det SLF-finansierade projektet ”Integrerad kontroll av bladsvampar i sockerbetor – odlingstekniska åtgärder i kombination med prognosbaserad bekämpning”. Betodlaren nr. 2, 2009