indhold

Bevakning av bladsvampar i full gång – utvecklingen så här långt

Åsa Olsson

Konklusion

När detta skrivs har bevakningen av bladsvampar hållit på i fyra veckor. Bedömningarna startade den 21 juli och de tre första veckorna var angreppen små. Betodlaren nr. 3, 2008