indhold

Bevattning av sockerbetor

Joakim Ekelöf

Konklusion

En sammanfattning över sockerbetans behov av vatten och fördelarna med att bevattna. Tankar kring vilken strategi som är bästa och hur man ska styra sina insatser.