indhold

Bladgødskning af sukkerroer med kvælstof

305-2022, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

 En delt gødningsstrategi havde en positiv udbytteeffekt ved et lavt kvælstofniveau (50 kg N/ha), mens
effekten var negativ ved et normalt kvælstofniveau.
 Yderligere forsøg med forbedret timing og optimalt plantetal er nødvendige. Bladgødskning med
kvælstof har opnået fornyet relevans som følge af øget fokus på lattergas-emission samt udvikling af nye
gødningstyper og tildelingsteknologi (yngste forsøg er omkring 30 år gamle).

Conclusion

 Split-application of fertiliser including leaf-application of fertiliser in July had a positive effect on sugar
yields at low application rates (50 kg N/ha) and a negative effect at normal N-rates.
 Further trials with improved timing and optimal plant stand are necessary. Leaf-application of nitrogen is
again relevant due to reduced N2O-emission-risk, new fertiliser-types and development of application
technology (latest trials were performed around 30 years ago).