indhold

Bladlöss 2008 – Biologi och bekämpning

Åsa Olsson, Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Efter att ha varit förskonade från bladlusangrepp under några år så fick vi ganska stora angrepp igen under 2008 och bekämpningströskeln passerades i många fält. I den här artikeln tar vi upp lite kring biologi och bekämpning av bladlöss. Betodlaren nr. 3, 2008