indhold

Bladsvamp – aktuellt läge i augusti

Åsa Olsson

Konklusion

Bevakningen av bladsvamp har nu pågått sedan den 27 juli. Under första veckan passerades bekämpningströskeln på 5 % endast i ett fält, söder om Kristianstad, där det redan då började komma Ramulariaangrepp. Begynnande angrepp av rost fanns också på spridda platser runt om i Skåne. En månad senare var bekämpningströskeln överskriden på 33 av 40 platser. De allra flesta betfält i Sverige bör därför vara behandlade minst en gång mot bladsvampar nu.