indhold

Bladsvampar på sockerbetor: Vad betyder växtföljder och jordbearbetning för angreppen?

Åsa Olsson, Lars Persson
Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

I artikelserien från projektet ”Åtgärder mot angrepp av jordburna svampar på sockerbetor under odling och lagring” är vi nu framme vid den sista artikeln. I denna artikel redovisar vi våra analyser av bladsvampar (Ramularia, Cercospora, rost och mjöldagg) och hur angreppen kan hänga samman med olika odlingstekniska åtgärder.