indhold

Bladsvampe – midler og doseringer

402-2022, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I tre forsøg 2022 med angreb af rust og sent udviklet meldug er forskellige strategier mod bladsvampe
undersøgt. I gennemsnit af otte års forsøg har svampebekæmpelse resulteret i 13 pct. merudbytte og ca.
3.000 kr. pr. ha i nettoindtægt.
I årets forsøg og i gennemsnit af flere års forsøg har tankblandinger med Amistar Gold og Propulse SE 250
eller med Comet Pro og Propulse SE 250 vist effektiv bekæmpelse af bladsvampe og høje nettomerudbytter.
Sammenlignes de tre produkter Comet Pro, Amistar Gold og Propulse SE 250 viser årets forsøg, at Comet Pro
har resulteret i de højeste nettomerudbytter efterfulgt af Propulse SE 250 og Amistar Gold. Propulse SE 250
er ikke godkendt i sukkerroer, men fik en dispensation i 2022. Tilsætning af svovlgødningen Thiopron til
Amistar Gold forbedrer effekt mod meldug. Afprøvning af det ikke godkendte svampemiddel Forapro har
forbedret effekt mod bladsvampe og har øget nettomerudbyttet i forhold til Amistar Gold.

Conclusion

In three field trials 2022, rust and late powdery mildew have been the dominant leaf diseases, and different
strategies with the products Amistar Gold, Comet Pro, Propulse SE 250, Forapro and the additive Thiopron
are studied. On average, of the last eight years of trials, leaf disease control has resulted in 13 per cent
additional sugar yield and DKK 3,000 per ha in net income. Tank mixes with Amistar Gold and Propulse SE
250 or Comet Pro and Propulse SE 250 show high control of leaf diseases and high net incomes. Of the three
products, Comet Pro has resulted in the highest net returns followed by Propulse SE 250 and Amistar Gold.
Propulse SE 250 is not approved in sugar beet but had a derogation of use in 2022. Addition of Thiopron to
Amistar Gold improves effect against powdery mildew. The use of Forapro, which is not approved in sugar
beet, has improved the effect against leaf diseases and increased the net income compared to Amistar Gold.