indhold

Bladsvampe – midler og doseringer

402-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

I tre forsøg med sorterne Lombok og Davinci er to behandlinger med fungiciderne Opera, Maredo 125 SC, Comet Pro, Amistar Gold samt Mastana 500 undersøgt i forskellige doseringer. Desuden er tilsætning af additiverne Thiopron, Curvit og UPL7550 undersøgt.

Meldug og rust har været de dominerende bladsvampe i forsøgene i 2018. Den ofte anvendte strategi i praksis med Opera i to behandlinger med 0,25 eller 0,50 liter pr. ha, har i årets forsøgsgennemsnit øget udbyttet med 10 og 13 pct. i forhold til ubehandlet. Af godkendte svampestrategier undersøgt i forsøgene er der tendens til, at højeste nettomerudbytte er opnået med to behandlinger med 0,50 liter Opera pr. ha samt, at tilsætning af 5 liter Thiopron pr. ha i første behandling har øget nettoindtjeningen yderligere.

Gennemsnit af resultater fra flere års forsøg med varierende smittetryk af bladsvampe viser højeste nettomerudbytte med to behandlinger med 0,25 eller 0,50 liter Opera pr. ha, der giver 9-11 pct. merudbytte og ca. 1.500 kr. pr. ha i netto. Iblanding af Thiopron er rentabelt, hvor der har været kraftige meldugangreb.

Conclusion

In three field trials with sugar beet varieties Lombok and Davinci, the fungicides Opera, Maredo 125 SC, Comet Pro, Amistar Gold and Mastana 500 are studied in variating dosages. Addition of additives Thiopron, Curvit and UPL7550 are, moreover, tested.

Powdery mildew and rust have been the dominant leaf diseases in 2018. In this year’s test average, the often used strategy in practice of Opera used twice in dosage of 0.25 or 0.50 liters per ha has increased the sugar yield by 10 and 13 per cent compared to untreated. Of approved strategies studied in the trials, the highest net income is indicated with two applications with 0.50 liters of Opera per ha and the addition of 5 liters of Thiopron per ha seems to improve the net income further.

Average results from several years of trials with varying infection pressure of leaf fungi show the highest net income with two treatments with 0.25 or 0.50 liters of Opera per. ha resulting in 9-11 per cent additional yield and approx. DKK 1,500 per ha in net income. Mixing of Thiopron to Opera is profitable where there have been heavy attacks of powdery mildew.