indhold

Bladsvampe midler og doseringer

402-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I tre forsøg er bekæmpelse af bladsvampe, udbytte og nettoøkonomi undersøgt efter behandling med fungiciderne Opera, Comet Pro, Amistar Gold samt Propulse i forskellige doseringer. Desuden er tilsætning af additiverne Thiopron og UPL7550 undersøgt.
Meldug og rust har været de dominerende bladsvampe i forsøgene i 2019 og desuden er Cercospora set mere udbredt end normalt. To behandlinger med 0,5 l/ha Opera har resulteret i et merudbytte på 18 pct. i forhold til ubehandlet og netto ca. 2.200 kr. pr. ha. Effekt af additivet Thiopron er højst ved tilsætning inden begyndende angreb af meldug og har i forsøg med meldug forstærket effekt af 0,25 l/ha Opera. Tilsætning af UPL7550 har også forbedret effekt på meldug.
Behandling med Amistar Gold efterfulgt af Opera har bekæmpet meldug og rust på niveau med Opera, og viser tendens til lavere opnået udbytte sammenlignet med to behandlinger med 0,5 l/ha Opera. Behandlinger med de ikke godkendte midler Propulse og Comet Pro har medført høje merudbytter på 19-22 pct.
I gennemsnit af tolv års forsøg har svampebekæmpelse med Opera resulteret i merudbytte på 9-11 pct. og et nettomerudbytte på ca. 1.200 kr. pr. ha. To behandlinger med halv dosering og to behandlinger med kvart dosering Opera har resulteret i nettomerudbytter på samme niveau. I gennemsnit af to års forsøg har Opera resulteret i en bedre sygdomsbekæmpelse og et sikkert højere nettomerudbytte end Amistar Gold.

Conclusion

In three field trials with sugar beet, the fungicides Opera, Comet Pro, Amistar Gold and Propulse are studied in variating dosages. Addition of additives Thiopron and UPL7550 are, moreover, tested.
Powdery mildew ad rust have been the dominant leaf fungi in the 2019 trials and in addition, Cercospora is seen more widely than usual. Two treatments with 0.5 l/ha Opera have resulted in a yield increase of 18 per cent compared to untreated and net approx. 2.200 DKK pr. ha. Adding Thiopron to 0,25 l/ha Opera has improved the effect on powdery mildew. The addition of UPL7550 has also improved the effect on powdery mildew. Treatment with Amistar Gold followed by Opera has controlled powdery mildew and rust on similar level with Opera and shows a tendency for lower yields compared to two treatments with 0,5 l/ha Opera. Treatments with the unapproved fungicides Propulse and Comet Pro have resulted in high additional yields of 19-22 per cent. On an average of twelve year of trials, Opera has resulted in an additional yield of 9-11 per cent and a net yield of approx. 1,200-1,300 DKK pr. ha. Two half-dose and two-quarter dose treatments of Opera has resulted in net-yields at the same level. On an average of two years of testing, Opera has resulted in better disease control and a higher net yield than
Amistar Gold.