indhold

Bladsvampe midler og doseringer

402-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

Rust har været den dominerende bladsvamp i tre udførte forsøg 2020, hvor meldug har udviklet sig 1-2 uger senere end normalt. Et forsøg har været smittet med Ramularia. To behandlinger med 0,5 l Opera pr. ha har resulteret i et merudbytte på 15 pct. i forhold til ubehandlet og netto ca. 2.000 kr. pr. ha. Opera må ikke længere sælges, og må kun anvendes og opbevares indtil 30. oktober 2021. Amistar Gold samt de nye og ikke godkendte midler Propulse og Balaya har resulteret i udbytte og nettomerudbytte ikke højere end Opera.

Conclusion

Rust has been the dominant leaf disease in three field trials performed in 2020, where powdery mildew has developed 1-2 weeks later than usual. One trial has been inoculated with Ramularia. Two treatments with 0.5 liter Opera per ha have resulted in 15 pct. yield increase in relation to untreated, and net approx. DKK 2,000 per ha. Opera may no longer be sold and may only be used and stored until October 30, 2021. Amistar Gold as well as the new and unapproved products Propulse and Balaya have resulted in sugar yield and net excess no higher than Opera.