indhold

Bladsvampebekæmpelse i økologi

411-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I to forsøg er tre produkter, Kumulus S, Armicarb SP og Serenade ASO, undersøgt for deres effekt på bladsvampe, som mulige løsninger til økologisk sukkerroedyrkning. Kumulus S viser effekt mod meldug og 5-7 pct. merudbytte, hvilket giver et positiv nettobidrag ved fire behandlinger med 3,5 kg pr. ha. Armicarb 85 SP og Serenade ASO viser svage effekter overfor meldug og rust. Serenade ASO har i 2020 medført en lille nettofortjeneste, men det ses ikke i gennemsnit af fire forsøg i to år.

Conclusion

In two trials, three products, Kumulus S, Armicarb SP and Serenade ASO, are tested for their effect on leaf diseases as possible solutions for organic sugar beet cultivation. Kumulus S shows effect against powdery mildew and 5-7 pct. additional yield, which gives a positive net contribution for four treatments with 3.5 kg per. ha. Armicarb 85 SP and Serenade ASO show weak effects against powdery mildew and rust. Serenade ASO has in 2020 resulted in a small net profit, but this is not seen in an average of four trials in two years.