indhold

Bladsvampebekæmpelse i økologi

411-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I to forsøg på konventionelt areal er tre produkter, Kumulus, Armicarb 85SP og Serenade ASO, undersøgt for deres effekt på bladsvampe, som mulige løsninger til økologisk sukkerroedyrkning. Kumulus og Serenade ASO viser mest effekt mod meldug. Merudbytte på op til 7 pct. er opnået i det ene forsøg med størst angreb af meldug, og der er positiv nettoøkonomi på fire behandlinger med henholdsvis 3,5 kg Kumulus og 2 liter Serenade ASO pr. ha.

Conclusion

In two field trials, three products Kumulus, Armicarb 85SP og Serenade ASO are tested for their effect in controlling leaf fungi in organic beet growing. Kumulus and Serenade ASO show effect against mildew. Yield increase of up to 7 per cent has been achieved in one trial with the most infestation of mildew, and there is a positive net economy of four treatments with 3,5 kg Kumulus and 2 liters of Serenade ASO per ha, respectively.