indhold

Bladsvampevarsling

407-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I varslingstjenesten for bladsvampe i sukkerroer er der ugentligt moniteret angreb i en række sorter i 15 marker fordelt i dyrkningsområdet. Varsling for første behandling er udsendt fjerde uge i juli. Virkning af første behandling er observeret aftagende efter tre uger, hvorefter der er varslet for opfølgende behandling afhængigt af optagningstidspunkt. I 2019 har rust været den dominerende bladsvamp, der har udviklet sig fra sidst i juli og frem til optagning. Meldug har i mange marker kun vist svage angreb, dog lokalt har der været stærkere angreb. Angreb af Cercospora har været mere udbredt end normalt, og har udviklet sig fra anden uge i august for at stagnere midt i september. Angreb af Ramularia har været meget svag.

Conclusion

Leaf disease monitoring has been conducted on 15 sites throughout the main growing area. Incidence and development of leaf diseases have weekly been assessed and recorded for selected varieties. The results are used for recommendations to growers. In 2019, the dominating leaf disease has been rust. In 2019, rust has been the dominant leaf disease and has evolved from late July and onwards to harvest to develop into heavy attacks. Mildew has shown only weak attacks in many fields, but locally there have been stronger attacks.
Cercospora has been more prevalent than usual and has evolved from the second week of August to stagnate in mid-September. Attacks by Ramularia have been very weak.