indhold

Bladsvampevarsling

407-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Varslingssystem for bladsvampe i sukkerroer er udført med ugentlige observationer i roemarker fordelt i dyrkningsområdet. Resultaterne danner grundlag for bekæmpelsesanbefalinger til dyrkere og rådgivere. Meldug og bederust har i 2018 været de dominerende bladsvampe, mens angreb af Ramularia og Cercospora har været svage. I varslingstjenesten for bladsvampe er der i anden og tredje uge af august varslet for observation af begyndende angreb i hele dyrkningsområdet, og behandling er anbefalet i marker hvor angreb kunne ses. På grund af det tørre og varme klima, der i større eller mindre grad forårsagede tørkestress i roerne, har der i mange roemarker været relativ lille lav bladmasse, hvorfor det blev anbefalet ikke at øge dosering med mindre, der var etablerede angreb og at behandle på saftspændte blade. I observationsmarkerne er der i de behandlede parceller fulgt den videre svampeudvikling, og ved nye friske
angreb er der varslet for anden behandling.

Conclusion

Leaf disease monitoring has been conducted on 17 sites throughout the main growing area. Incidence and development of leaf diseases have weekly been assessed and recorded for selected varieties. The results are used for recommendations to growers and will serve as documentation for the development of fungal sugar beet leaf disease. The dominating leaf diseases have in 2018 been the typical leaf diseases for Denmark; powdery mildew early in the season and later development of rust. First warning for possible need of first application, if symptoms were observed, has been sent out second and third week of August. However, due to the dry and warm climate in 2018, the leaf biomass has in many beet fields been relatively low, it has
therefore not been recommended to increase the dosage unless established disease has been observed.