indhold

Blommande fältbrunnar

Betodlaren 2-2019 Helena Elmquist, Verksamhetsledare Odling i Balans

Konklusion

De senaste växtsäsongerna har blommande inslag i fälten blivit allt vanligare. Och det är inte ogräs som blommar! Utan man väljer att odla honungsört och andra blomsterblandningar
i fältkanter eller på delar av fälten.