indhold

Borgeby Fältdagar för betodlare Jorden, växterna, maskinerna

Åsa Olsson & Robert Olssen

Konklusion

I gropen fick vi, som så många år innan, på ett fantastiskt pedagogiskt sätt studera vad daggmaskar, växtföljd och växtnäring betyder för jordens bördighet.