indhold

Bra!

Robert Olsson

Konklusion

Nöjd med bra? Ja, det ska man väl vara. Men om man får klart för sig att det kunde varit bättre… Då är bra plötsligt inte lika bra. Ja, det är ju lika bra men det känns inte lika bra, inte bra nog.
Det är en känsla som kan både lyfta och dra ner.