indhold

Brugen af Gaucho

DB_KLS_SRN2-2019 Desirée Börjesdotter og Kristiane M. L. Stilling

Konklusion

Danmark er et af de europæiske lande, som har fået bevilget dispensation til at bruge bejdsemidlet Gaucho i sukkerroer 2019. Begrundelsen er, at brugen af Gaucho i ikke blomstrende sukkerroer, hvor der endvidere ikke dyrkes blomstrende afgrøder året efter, ikke udgør en risiko for bier. Dette sammenholdes med, at der på nuværende tidspunkt mangler effektive bekæmpelses-alternativer, der er fundet resistens i bladlus overfor flere bekæmpelsesmidler, og desuden vil alternativ bekæmpelse ske, når nyttedyr er aktive i marken. Det er også vurderet, at det heller ikke er realistisk med en varsling før såning.