indhold

Centium, lärdomar från tidigare år

Joakim Ekelöf

Konklusion

Nytillskottet Centium är ett bra komplement till sockerbetans begränsade ogräsportfölj. Produkten ökar möjligheten att kontrollera bland annat åkerbinda, snärjmåra och trampört. Användningen av produkten är dock inte helt riskfri, vilket diskuteras närmare i denna artikel.