indhold

COBRI – mer kunskap till delad kostnad

Robert Olsson

Konklusion

COBRI står för Coordination Beet Research International och är sedan 2010 namnet på ett mer organiserat och formellt samarbete mellan NBR och tre andra organ för betutveckling i Europa.