indhold

Dags att välja sorter

Betodlaren 4-2018 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Det har varit ett utmanande år med extrem väderlek. Det har resulterat i stor variation, både i försöken och i praktiken. Utslagen är stora liksom variationen inom fälten. Men hösten och försöksskörden går til historien som en av de absolut bästa.