indhold

Demonstration af såbedsharver og roesåmaskiner på Roedagen

Otto Nielsen