indhold

Detta är framtidens strategi för NBR

Betodlaren nr. 1 2017 - Desirée Börjesdotter

Konklusion

Sockerindustrins förväntningar på produktion och lönsamhet i våra två länder är hög. Sedan några år tillbaka har branschen arbetat med visionen att 20 procent av odlarna ska producera 20 ton socker per hektar år 2020. Betodlarna och den danska motsvarigheten DKS stödjer målsättnngen om en hållbar intensifiering av odlingen för en fortsatt stark konkurrenskraft.