indhold

Dyser til svampebekæmpelse i sukkerroer

479-2022, Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

Vandmængde og dråbestørrelsens indflydelse på effekten af svampemidler i sukkerroer er undersøgt i ét
forsøg. Der har i forsøget primært været angreb af rust og meldug. Der er ikke i forsøget fundet signifikante
forskelle i effekten på meldug og rust samt i sukkerudbytterne med de vandmængder og dråbestørrelser der
er anvendt. Konklusionen er derfor, at der er forholdsvis stor fleksibilitet med hensyn til disse valg – og at
faktorer som timing og valg af middel og dosering er vigtigere at tage hensyn til, når strategien for
svampebekæmpelse skal fastlægges.

Conclusion

The influence of water volume and droplet size on the effect of fungicides in sugar beet has been
investigated in one trial. In the trial there were mainly attacks by rust and mildew. No significant differences
were found in the effect on mildew and rust and in the sugar yields with the water volumes and droplet sizes
used in the trial. The conclusion is therefore that there is relatively great flexibility with regard to these
choices – and that factors such as timing and choice of fungicide and dosage are more important to take into
account when the strategy for disease control is to be planned.