indhold

Effekt af placeret vinasse (KalVin) i økologisk dyrkning af sukkerroer

946B-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

I gennemsnit af tre gennemførte forsøg 2019 blev der opnået signifikante merudbytter på omkring 10 % (omkring et ton sukker) ved anvendelse af vinasseproduktet KalVin som
startgødning.

Conclusion

Significant yield effect of around 10 % (around one ton of sugar) was obtained in trials with placement of KalVin (vinasse) (average of three trials 2019).