indhold

Effektiv og bæredygtig udvikling i sukkerroedyrkning – “Nyt fra den 73. IIRB-kongres”

Robert Olsson og Anne Lisbet Hansen

Konklusion

270 sukkerroe-folk mødtes i Bruxelles to dage i februar.  Mere end et hundrede præsentationer i form af længere indlæg, miniseminarer eller postere kunne opleves.

Effektivitet og bæredygtighed er næppe nye ord. Vejen frem her mod i sin bredeste forstand muligvis heller ikke. To emner blev dog fremhævet mere end nogle andre – integrerede dyrkningsmåder og højere sukkerudbytter.

Kongressen var præget af en god tro på fremtiden og gav sukkerroedyrkerne grundlag for fortsat optimisme. Den væsentligste årsag hertil var konstant stigende sukkerudbytter med yderligere potentiale.