indhold

Efterredskap till plog, försök för en jämnare uppkomst i sockerbetor

Lena Holm, Anita Gunnarsson och Tomas Rydberg

Konklusion

Hösten 2009 utfördes försök av SLU hos tre av Team 20/20-lantbrukarna med efterredskap till plog, med uppföljning under betsäsongen 2010. Lantbrukarna sökte ett efterredskap till plogen
med större flexibilitet och som skulle vara kraftfullare än de på marknaden befintliga och inte trycka till jorden såsom tiltpackare gör. En av försöksvärdarna vidareutvecklade därför inom projektet en prototyp, Albom I, som tagits fram i ett utvecklingsprojekt vid Alstedgaard (Nordic Beet Research). Det nya efterredskapet, Albom II, testades och jämfördes med Wekeas Tilt-Skärare samt med gårdens egen strategi utan efterredskap.