indhold

Ekonomi 2012 – hur berör det landets betodling?

Anita Gunnarsson, Stefan Gustavsson, Sara Löfvendahl
Anita Gunnarsson, Stefan Gustavsson, Sara Löfvendahl

Konklusion

Basprojektet Team 20/20 har haft som mål att öka skörden på ett kostnadseffektivt sätt på gårdarna. Det visade sig svårare än vad vi trott. Mer om det i nästa nummer av Betodlaren. I medeltal har odlarna ökat sin gårdsskörd med cirka 5 % mellan 2002 och 2006 – det är i procent räknat lika mycket som landet i övrigt, men 80 kg socker mer per hektar.