indhold

Ekonomi 2012 – vilka åtgärder och varför

Anita Gunnarsson
Anita Gunnarsson

Konklusion

Den här artikeln vill visa hur funderingarna gått på Team 20/20- gårdarna – en grupp odlare vars betgröda betytt mycket ekonomiskt. Tanken är att det ska stimulera andra till att fundera över vad man kan göra och vilka värden som är viktiga i ens företag och liv.