indhold

Elora KWS ny nematodtolerant sort inför 2014

Robert Olsson och Åsa Olsson

Konklusion

Betcystnematoder ställer till en hel del problem i betodlingen med både lägre sockerskörd och lägre renhet. En helt resistent sort saknas fortfarande så odling på infekterade fält bygger
på användning av toleranta sorter, dvs. sorter som har en hög skördenivå även vid förekomst av nematoder. Nackdelen med sorterna är att de inte reducerar antalet nematoder i marken