indhold

En varm juli 2013 gav gammaflylarver i fälten

Anne Lisbet Hansen, Sanna Rosendahl och Åsa Olsson

Konklusion

I juli 2013 såg vi angrepp av gammaflylarver i många fält och cirka 20 procent av betfälten blev behandlade. Larverna äter av bladen och kan vid kraftiga angrepp orsaka allvarlig blastförlust
genom att endast lämna kvar bladnerverna. Betplantan har en förmåga att snabbt återhämta sig efter blastskador så gamma flyets härjningar ser därför ofta mer dramatiska ut än vad de egentligen är. Dock kan en kraftig förlust av bladmassan i mitten på växtsäsongen, när ackumuleringen av socker är som störst, medföra märkbara skördeförluster.