indhold

Er der forskel på olier ved ukrudtsbekæmpelse

Jens Nyholm Thomsen og Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Hvorfor og hvornår tilsætter vi olie eller klæbe-spredemiddel?

I teorien tilsættes et additiv, sprede-klæbemiddel eller penetreringsolie til sprøjtevæsken for at en større mængde af det aktive stof i ukrudtsmidlerne kan optages af ukrudtsplanterne igennem en bedre fordeling på ukrudtsplanternes blade og stængler eller ved en bedre indtrængning i ukrudtsplanterne. Ideelt burde dette sikres igennem formuleringen af produkterne, men her skal tillige tages hensyn til stabilitet, lagerfasthed, ensartet fordeling i væsken, lugt, damptryk, giftighed mv. Og alle disse nødvendige egenskaber kan være vanskelige at forene. Desuden anvendes forskellige additiver til forskellige situationer.