indhold

Et lille forslag til ukrudtsstrategi og lidt historie

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Gennem mange år har opskriften for en god kemisk ukrudtsbekæmpelse bygget på skelettet omkring tre sprøjtninger, hvor første sprøjtning ligger på ukrudtets kimbladsstadie, en opfølgende anden sprøjtning 7-10 dage efter samt en tredje sprøjtning ca. 14 dage efter 2. sprøjtning.