indhold

Etablering, juniskörd och sommartillväxt i 5T

Robert Olsson och Otto Nielsen

Konklusion

I förra numret bekantade vi oss med 5T-odlarna och deras betjord. Nu sätter vi fokus på betorna. Hur de kom upp, vad där fanns att hämta i mitten av juni och hur tillväxten varit under  sommaren. Kortrapporten lyder: 20 ton är inom räckhåll!