indhold

Ett riktigt Aphanomyces-år

Betodlaren 4-2017 Joakim Ekelöf

Konklusion

Ett år med kraftiga Aphanomyces-angrepp har passerat oss och ci kan konstatera att många fält inte har det pH och den växtnäringstatus som de borde ha. Hur du motverkar effekten av svampen samt vilka sortval som lindrar skadorna kan du läsa mer om i denna artikel.