indhold

EU-direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel – med fokus på hälsa och miljö

Åsa Olsson

Konklusion

Den 25 november 2009 trädde EU:s direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel, 2009/128/EG, i kraft. Vad innebär detta direktiv och hur påverkar det betodlingen?