indhold

EU:s största betodling – en positiv upplevelse

Robert Olsson

Konklusion

EU:s största betodling ligger på Kombinat Roiny Kiertz, en lantbruksjätte med runt 9 000 ha odlat. På 1 400 ha odlas sockerbetor. Därtill har gården en nötbesättning på 7 500 djur