indhold

Examensarbete publicerad i SBU-rapport från 1988: Vad är orsaken till avstannad bettillväxt?

SBU-rapport

Konklusion

1988 utfördes ett examensarbete kring ämnet ”Vad är orsaken till avstannad bettillväxt?”. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.