indhold

Fånggröda ger stödpengar

Åsa Olsson
Åsa Olsson

Konklusion

Från och med 2007 är vitsenap och oljerättika godkända som fånggröda i Skåne, Blekinge och Hallands län.