indhold

Får man noget ud af at præcisionsgødske sukkerroer?

Otto Nielsen og Joakim Ekelöf
ON_JE_SRN1-2020

Konklusion

Titlen på denne artikel er formuleret som et spørgsmål og det korte svar er JA. Det andet spørgsmål er så, hvad man skal gøre for at få noget ud af det, og det tredje spørgsmål er, hvor meget merudbytte det drejer sig om udtrykt i kg eller kroner, dvs. kan det betale sig? Vi har ikke svaret på alle disse spørgsmål og de svar vi vil kunne give, vil næsten alle sammen starte med ”det kommer an på….”