indhold

Falsk såbed i kombination med ukrudtsbrænding 2020

942-2020 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Udsættelse af såning (falsk såning) resulterede i at ukrudtsmængden var markant mindre efter afsluttet ukrudtsbekæmpelse.

Ukrudtsbrænding umiddelbart før roernes fremspiring havde omkring en halverende effekt ved den tidlige såtid, mens effekten var betydeligt mindre eller udeblev ved de to senere såtider.

Forsøgsserien har nu kørt i tre år og resultater fra alle år vil blive sammenskrevet og indgå i en kommende dyrkningsvejledning for økologiske sukkerroer.

Conclusion

Delayed drilling (false seed bed) markedly reduced the amount of weed (measured as weed left in the field in July when hoeing was finalized).

Weed burning just before emergence of beets approximately halved the amount of weed when drilling was not delayed whereas burning had less or no effect when used in combination with delayed drilling.

The results from this and recent years will be compiled into an organic sugar-beet-growing guide.