indhold

Falsk såbed i kombination med ukrudtsbrænding

942B-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Udsættelse af såning (falsk såning) havde ingen effekt under de tørre forhold i størstedelen af april, mens god effekt blev opnået ved at udsætte såning indtil starten af maj hvor regn havde sat gang i væksten. Tilsvarende var der også kun effekt på ukrudt af blindbearbejdning (ukrudtsfladbrænder) ved den sene såning i maj. Til gengæld betød den sene såning et udbyttetab på 1½-2 ton sukker/ha (8-12%), og ukrudtsbrændingen yderligere tab.

Conclusion

Delayed drilling (false seed bed) had no effect due to the dry conditions in most part of April, whereas good effect was obtained by delaying drilling until early May. In the same way, also blind treatments (weed burning) only had effect at the latest drilling date. Delayed drilling, on the other hand, resulted in yield losses of 1½-2 ton sugar/ha (8-12%).