indhold

Fjolårets problematiska ogräsbekämpning

Betodlaren 1-2019 Joakim Ekelöf, NBR

Konklusion

Under torra förhållanden är det svårt att lyckas med ogräsbekämpningen i betor. Den begränsade mängden preparat och doser ställer höga krav på er odlare och det krävs extra
omsorg för att lyckas. Några av framgångsfaktorerna för en lyckad ogräsbekämpning lyfts fram i denna artikel.