indhold

Flera fördelar men fyra fallgropar

Åsa Olsson
Åsa Olsson

Konklusion

De positiva effekterna av en mellangröda är många. Med hjälp av den är det möjligt att påverka markstrukturen i positiv riktning, fånga upp kväve, få en effektiv nematodsanering samt sanera mot jordburna svampar.