indhold

Flere nye sorter läggs till i listen

Konklusion

Nu är det bestämt vilka sorter som kommer ut på marknaden 2023. Redan i fjor implementerade vi det nya systemet där sorter som testats i minst två år i Sverige får säljas till nästa år. Detta efter Sortkommitténs beslut att göra en gemensam sortprövning för Sverige och Danmark. Avsikten är att ta fram de bästa sorterna för vårt område och att göra marknaden mer attraktiv med en större potentiell marknad för fröföretagen. Den gemensamma testplattformen innebär ett större försöksunderlag som ger ett stabilare beslutsunderlag mellan år för Sortkommittén.