indhold

Förändring i praktiken på Team 20/20-gårdarna

Betodlaren

Konklusion

I del 1 t o m 3 i denna artikelserie har vi förmedlat resultaten från Team 20/20’s fältexperiment – mest med torra ord, siffror och diagram. Det bästa sättet för de flesta att bearbeta och förstå saker är att diskutera med andra och att prova. Det sättet att lära kallas av pedagoger för experimentellt och socialt lärande. Under Team 20/20’s 4-5 år har projektdeltagarna genom experimentellt och socialt lärande fått möjlighet att ta till sig kunskap från projektet på ett helt annat sätt än vad den som bara läser artiklarna kan göra. Vi ska här förmedla något av vad projektgruppen tänker om de åtgärder vi arbetat med. Betodlaren nr. 2, 2008