indhold

Förändringar…

Robert Olsson
Robert Olsson

Konklusion

Världen förändras, sockerbetsodlingen förändras, också vår lilla betutvecklingsvärld förändras. År 2007 kanske lite mer än vanligt. Till det bättre för vår betodling hoppas, tror och arbetar vi för.