indhold

Fördubblad areal

Betodlaren 2-2019

Konklusion

I år är det 19 odlare som valt att odla ekologiska sockerbetor och arealen är uppe i 200 hektar. Det är en fördubbling av den svenska eko-arealen sedan i fjol.